Başkan:
Sevil Yeşim DİZDAROĞLU
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

 

Hülya SİMGA
Başkan Vekili:
Prof. Dr. Hülya SİMGA 
Maltepe Üniversitesi
Felsefe Bölümü

e-posta: hulyasimga@maltepe.edu.tr

 
Özgeçmiş için Tıklayınız.
 

 

Başkan Vekili:
Dr. Göknur AKÇADAĞ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 
Üye :
Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR 
ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 
 
aylin_hanim

Üye :
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü Başkanı 

                aylingbaran@gmail.com
 
Özgeçmiş için Tıklayınız.
Dr. Armagan Erdogan
Üye :
Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi
Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 
 
Üye :
Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi

E-Posta : saglamer@itu.edu.tr

 

 

Üye :
Prof. Dr. Mine Göğüş TAN
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi

E-posta: minegtan@gmail.com

 
Özgeçmiş için Tıklayınız.
Üye :
Prof. Dr. Gülriz UYGUR
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
 
 
 
Sema AKMEŞE

Raportör:
Sema AKMEŞE

E-posta: semadincer@unesco.org.tr

Özgeçmiş İçin Tıklayınız

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!