Somut Olmayan Kültürel Miras Hakkında

somut olmayan kültürel miras

Aynı zamanda “yaşayan miras” olarak da adlandırılan somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir.
Somut olmayan kültürel mirası bu topluluklara aidiyet ve devamlılık duygusu sağlamakta, diğer yandan yaratıcılığı ve refahı teşvik etmekte, doğal ve sosyal çevrenin yönetimine katkı sağlamakta ve gelir yaratmaktadır. Geleneksel ve yerli bilgi olarak adlandırılanların çoğu sağlık hizmetleri, eğitim ve doğal kaynaklar sistemlerinin yönetimine entegre edilmiştir veya edilebilecek niteliktedir.
UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi; bu kırılgan mirasın korunmasını, canlılığının güvence altına alınması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama potansiyelinden faydalanılmasını temin etmeyi amaçlamaktadır.
UNESCO’nun bu alandaki eylemi,  üye devletlerin dünya genelinde koruma için uluslararası işbirliğini teşvik etmeye ve bu yaşayan mirasın sürdürülebilir korunması lehine kurumsal ve profesyonel çevrelerin yaratılmasına destek olmaktadır.[1]
 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.07.2004 tarihli 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu”, somut olmayan kültürel miras kavramını tanımlamakta, bu mirasın halkbiliminin inceleme alanını oluşturduğunu vurgulamakta ve kültür yatırımları alanındaki önceliğini ortaya koymaktadır.
 
Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye taraf olmuştur. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 Ocak 2006 tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Konuyla ilgili belgeler 23/03/2006 tarihinde UNESCO Genel Müdürlüğüne verilmiş ve böylece Türkiye’nin sözleşmeye taraf olma süreci tamamlanmıştır.
 
27-29 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’teki UNESCO Genel Müdürlüğünde toplanan Taraf Devletler Genel Kurulu’nda Türkiye, Sözleşmenin Yönetim Kurulu niteliğindeki Hükümetlerarası Komite’ye seçilmiştir. Türkiye, 2010 yılında biten Komite üyeliğinde Millî Komisyonumuzun  ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitemizin Başkanı  Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından temsil edilmiştir. Devletimiz 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşen Taraf Devletler 5. Genel Kurulu'nda Hükûmetler Arası Komiteye 2014-2018 dönemi için ikinci kez seçilmiştir.
 
Sözleşmeye taraf devlet sayısını da içerir tam listeye http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=E adresinden ulaşılabilmektedir.
 

 
 

 

tarihlerSOKM_TRSomut Olmayan Kültürel Miras Logo Kullanım İlkerleritbmmSOKM_KORUNMASITÜRKİYEDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİSOKÜM KONULU TEZLERbasyapitUNESCOYIHfolklor

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!