Aysun ARSLAN
Başkan: 
Aysun ARSLAN
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bakan Danışmanı
 
 

 

 

Üye:
Özgen ACAR
Cumhuriyet Gazetesi 
 
Üye:
Çetin ARSLAN 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
Merkez Müdürü
 
 
Üye:
Zeynep BOZ 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 
 
Özgeçmiş için Tıklayınız.
 
Üye:
Doç. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI
Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi – Arkeoloji Bölümü
 
Üye:
Prof. Dr. Ethem ELDEM
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
            
Üye:
Dr.  Nazan ÖLÇER
Sabancı Müzesi           
 
 
Özgeçmiş için Tıklayınız.
 
 
Üye:
Prof. Dr. Sibel ÖZEL
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
 
 
Üye:
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ        
Pamukkale Üniversitesi
Fen –Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
 
 
Özgeçmiş için Tıklayınız.

 

Üye:
Ali SERIM
Yıldız Sarayı Vakfı 
 
 
Üye:
Emir Salim YÜKSEL
Dışişleri Bakanlığı 
Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı
 
 
Merve Aslı HETEMOGLU

Raportör:
Merve Aslı HETEMOĞLU

e-posta: aslihetemoglu@unesco.org.tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!