Çatışma Nedeniyle Tehlike Altında Bulunan Dünya Miras Alanları Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Üye :
Prof. Dr. Berrin ALPER
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
 
 
Davut Gazi BENLİ
Üye:
Davut Gazi BENLİ
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Daire Başkanı
 
 
Üye :
Doç. Dr. Zeynep Gül ÜNAL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
 
 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!