İletişim Programı Hakkında 

 

İfade Özgürlüğü ve Medya Gelişimi Birimi (FEM)

İfade özgürlüğü ve Medya Gelişimi Birimi, UNESCO Bilgi ve İletişim Programı’nın beş ana biriminden biri olup, özgür bilgi akışını destekleyen aktiviteleri uygular.

Ana yapılar hükümetleri, kamu kurumlarını ve ifade ve yayın özgürlüğüne dair sivil toplum kuruluşlarını, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayarak duyarlılaştırmayı içerir. Birim özellikle UNESCO Üye Devletlerini gelişim standartları ve uluslararası ölçekte tanımlanan standartlar uyarınca yayın ve bilgi özgürlüğü için belirlenmiş yasal araçlarla yardımcı olur ve gazetecilere kaşı şiddetin cezasız kalmaması için gazetecilerin güvenliğini sağlayan bir yönetimi kontrol eder.   

Birim ayrıca İletişimin Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC) için uluslararası desteği harekete geçirmekten sorumludur ve bu bağlamda Medya Gelişimi Göstergeleri (MDI) yoluyla UNESCO’nun Üye Devletlerini özgür, bağımsız ve çoğulcu medyanın gelişimi hususunda yardımcı olmakla yükümlüdür.

İfade Özgürlüğü ve Medya Gelişimi Birimi, gazetecilik eğitimi ve özellikle çatışmaya meyilli durumlarda kucaklayıcı diyalog hususunda medyanın rolünü desteklemekle yükümlüdür.

Sonuç olarak Birim, özellikle toplum medyasını destekleyerek ve medya ve bilgi okuryazarlığını teşvik ederek medyada çoğulculuğu desteklemektedir.

Birim aşağıdaki üç bölümden oluşmaktadır:

      I. İfade Özgürlüğü Bölümü (FEM/FOE)

      II. İletişimin Gelişimi Uluslararası Programı ve Medya Gelişimi Bölümü (FEM/IPDC)

      III. Medya ve Toplum Bölümü (FEM/MAS)

 

    

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!