UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Başkan: 
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Halk Bilimi Bölümü
 
             mocaloguz@gmail.com

Özgeçmiş için Tıklayınız

 

Büyükelçi Deniz ÇAKAR
Başkan Vekili: 
Deniz ÇAKAR
Büyükelçi
Dışişleri Bakanlığı
 
             

 

 

Doç. Dr. Akif KİREÇCİ
Başkan Vekili: 
Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ
AYK
Bilkent Üniversitesi İİSBF
 
             akirecci@bilkent.edu.tr
             akifkirecci@gmail.com

 

 

Doç. Dr. Serhan ADA
Üye:
Doç. Dr. Serhan ADA
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
 
             serhan.ada@bilgi.edu.tr

 

Aysun ARSLAN
Üye: 
Aysun ARSLAN
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bakan Danışmanı
 
 

 

 

Prof. Dr. G. Deniz BAYRAKDAR
Üye:
Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR
Kadir Has Üniversitesi
İletişim Fakültesi 
 
             denizb@khas.edu.tr

Özgeçmiş için Tıklayınız

 

Doç. Dr. Adnan BOYACI
Üye:
Doç. Dr. Adnan BOYACI
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 
             adnanboyaci2100@gmail.com

 

Üye:
Yusuf BÜYÜK 
Millî Eğitim Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
 
             yusufbuyuk@meb.gov.tr
             munisefpinar@hotmail.com

 

Dr. Işın ÇELEBİ
Üye:
Doç. Dr. Işın ÇELEBİ
Uluslararası Mevlana Vakfı
 
             isincelebi@gmail.com

 

 

Üye:
Sevil Yeşim DİZDAROĞLU
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

 

Doç Dr. Nevra ERTÜRK
Üye:
Doç. Dr. Nevra ERTÜRK
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
 
              nevra.erturk@gmail.com
 
Özgeçmiş için Tıklayınız

 

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI
Üye:
Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 
e-posta:  nkazanci@unesco.org.tr
               nkazanci@ankara.edu.tr
               Nizamettin.Kazanci@ankara.edu.tr
 
Özgeçmiş için Tıklayınız

 

Funda KOCABIYIK
Üye:
Funda KOCABIYIK
Milli Eğitim Bakanlığı
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
 
 
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Üye:
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
              meralozguc51@gmail.com

Özgeçmiş için Tıklayınız

 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Üye:

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi

             safran@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

gozlemci

 

Üye:
Ramazan ÇOKÇEVİK
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkan V.
 
 
 
Üye:
Başak ÖNSAL DEMİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Çok Taraflı ilişkiler Koordinatörü
 
 
 
Üye :
Ayşegül GÖKÇEN KARAARSLAN
Dışişleri Bakanlığı
Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Vekili
 
 
Üye :
Binnur UZUN
Millî Eğitim Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı
 
 
Üye:
Emir Salim YÜKSEL
Dışişleri Bakanlığı 
Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı
 
 

1-25

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!