Audrey Azoulay’ın Uluslararası Göçmenler Günü Mesajı

Audrey Azoulay’ın Uluslararası Göçmenler Günü Mesajı

Milyonlarca kadın ve erkek evlerini terk ederek iş ve eğitim arayışına devam etmektedir. Savaş ve zulümden; yoksulluk, gıda güvensizliği ve çevresel bozulmaların kısır döngülerinden kaçmak için başka seçeneği olmadığından dolayı milyonlarca insan göç etmektedir.

Göç, birçok güç tarafından yönlendirilen küresel bir olgudur. Göçler; onur, güvenlik ve barışa olan özlemle başlar. Evden ayrılma her zaman en uç ve son karardır ve çoğu zaman tehlikeli, bazen ölümcül bir yolculuğun başlangıcıdır.

UNESCO 2030 Gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma için göçle ilgili taahhütlerini yerine getirmek üzere hareket etmektedir. Bu eğitim ile başlar, eğitim diplomalarının ve niteliklerin tanınmasını kolaylaştırma ve Suriyeli mültecilerin kaliteli eğitime erişimini teşvik etmeyle başlar. Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu aracılığıyla, yerel düzeyde göçmenlere karşı sıcak bir yaklaşımı teşvik etmekteyiz. Gazetecilerin olumsuz anlatıları ve göçmen hikâyelerini ön plana çıkarma kapasitelerini desteklemekteyiz. UNESCO; güvenli, sistemli ve düzenli göçün sağlanması amacıyla küresel bir sözleşme oluşturmak için Küresel Göç Grubu aracılığıyla BM paydaşlarına derinden bağlıdır.

2030 Gündemi, kimseyi geride bırakmamayı taahhüt eder – bu taahhüt, her göçmeni de içermelidir. Haklarını ve haysiyetlerini korumak, insani ihtiyaçlara cevap vermeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeyi ifade etmektedir. Esas itibarıyla, bu ortak insanlığımızı dayanışma eylemiyle savunmakla ilgilidir.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!