Audrey AZOULAY’in Dünya Radyo Günü Mesajı

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey AZOULAY’in Dünya Radyo Günü Mesajı
 
     UNESCO 2018 Dünya Radyo Gününü spor ve radyo temasına ithaf etmiştir.
 
     Radyo, spor etkinliklerindeki ilgi ve istekliliğin iletilmesindeki rolünün yanında adil oyun, takım ruhu ve eşitlik gibi değerlerin de yaygınlaştırılmasında önemli bir araçtır.
 
     Radyo, hem alanda hem de alan dışında ne yazık ki karşılaşılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı savaşmada yardımcı olabilir. Ayrıca, elit sporların yanında geniş çaptaki geleneksel sporların keşfedilmesine de olanak sağlamakla birlikte diyalog ve tolerans için bir itici güç olan çeşitliliği beslemeye fırsat verir.
 
     Toplumsal cinsiyet eşitliği bu çaba için merkezi bir noktadadır. UNESCO tarafından desteklenen Küresel Medya İzleme Projesi raporuna göre spor medya içeriklerinin yalnızca %4ü kadınların katılım gösterdiği spor faaliyetlerine ayrılmıştır. Spor haberlerinin kadın spikerler tarafından sunulma oranı ise %12’dir. UNESCO, kadınların spor faaliyet alanlarının kapsamını geliştirmek, radyo frekanslarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve spor medyasında fırsat eşitliğini arttırmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu üstlendiği görevin sorumluluğu ise çok büyüktür.
 
     Dünya Radyo Gününde, gelin radyoyu giderek bağımsız ve çoğulcu bir medya haline getirmek için harekete geçelim. Gelin, gelişimin ve barışın ilerlemesinde radyonun potansiyelini kutlamak için güçlerimizi birleştirelim.
 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!