Herkes için Eğitim

Herkes için eğitim UNESCO’nun eğitim alanında geliştirdiği çok önemli programlardan birisidir. Program 1990 yılında düzenlenen Herkes İçin Eğitim Konferansı’nda (Conference on Education for All in 1990) başlatılmıştır.

Herkes için eğitim çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitimden yararlanmasını hedefleyen küresel bir programdır. Programın temel ilgi alanları; temel eğitim, yetişkin okur-yazarlığı, cinsiyet eşitliği daha doğrusu eşitsizliği ve eğitimde kalite sorunu gibi konulardır.

Program hedefleri çok önemli ve yaşamsal olmasına karşın başlatıldığı yıl ülkelerin taahhüt ettikleri hedeflere ulaşılması pek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de programın başlatıldığı dönemden 10 yıl sonra Dakar (Senegal)’da düzenlenen uluslar arası konferansta (Dakar Goals) 2015 hedefleri (Education Goals) saptanmıştır.

Eğitim alanında öncü kuruluşlardan birisi olan UNESCO eğitim konusunda faaliyet gösteren hükümet kuruluşları, sivil toplum, sivil toplum örgütleri ve medya arasında 2015 hedeflerine ulaşılması için faaliyetlerin eşgüdümünü yapmak ve bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılmaya çalışmaktadır.

Türkiye Herkes için Eğitim Programı kapsamında ya da bu programla uyumlu çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Örneğin "Haydi Kızlar Okula" ve "Baba Beni Okula Gönder", yine çeşitli okuma-yazma kursları Herkes İçin Eğitim Çalışmalarına güzel örnekler oluşturmaktadır.

Eğitime %100 destek, Çocuk Dostu Okullar eğitim kalitesinin arttırılmasına dönük yaklaşıma bir örnek oluşturmaktadır.

Haydi Kızlar Okula kampanyası ülkemizde eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için gerçekleştirilen ve uluslar arası düzeyde örnek oluşturabilecek bir çalışmadır.

Eğitimde Gönül Birliği Projesi yine özel sektör, kamu kurumları gibi farklı kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda eğitim hakkından herkesin eşit düzeyde ve eşit kalitede yararlanma hedefi doğrultusunda atılmış bir adımdır.

2015hedef

 

UNESCO Herkes İçin Eğitim Raporları Hakkında Açıklama

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu olarak 01 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da düzenlediğimiz “UNESCO Herkes İçin Eğitim Raporları Değerlendirme Çalıştayı” ve yapılan Çalıştay’ın öncesi ve sonrasında bize gelen yoğun talepler doğrultusunda uzmanlarımızca hazırlanmış bahsi geçen tüm raporlar hakkındaki genel değerlendirmeler ve raporlardaki Türkiye hakkındaki değerlendirmeleri içeren “özet Türkçe metinlere” bilgi isteyen kişilerin erişimini sağlamak ve Millî Komisyonumuzun öncelikli konularından ve UNESCO’nun beş sektöründen biri olan “Eğitim” alanında faydalı olabilmek maksadıyla internet sitemizden erişime açtık. Saygılarımızla.

2013-2014201220112010200920082007200620052003-20042002

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!