UNESCO Eğitim Ağları

ASPnet (KARDEŞ OKULLAR AĞI)

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı), UNESCO tarafından 1953 yılında kurulan, 9566 eğitim enstitüsü ve 180 ülkeden oluşan bir evrensel bir eğitim ağıdır. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, teknik okullar ve öğretmen eğitimi enstitüleri gibi çeşitli üye kuruluşlar, uygulamada uluslararası anlayış, barış, kültürlerarası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitim yararına çalışırlar.

Tüm düzeyden öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren, kaliteli eğitim için yeni yaklaşımlar düzeneğidir. Üye kurum ve kuruluşlar, yenilikçi eğitim yöntemlerini ve öğrenenleri toplum içinde aktif katılıma hazırlayan içeriği sürekli olarak tanımlama, deneme, değerlendirme halindedirler.

        ASPnet Ağı 4 tema üzerine odaklanmaktadır:

  • Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü
  • Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma
  • Barış ve İnsan Hakları
  • Kültürlerarası Öğrenme

ASPNet tamamıyla uluslararası bir ağ olup, farklı ülke ve kıtalardaki okullar arasındaki yakın bağlantıları ve yaygın projeleri desteklemektedir. ASPnet uluslararası işbirliği için, UNESCO’nun işlevine bir katalizör olarak katkı sağlamaktadır. Bu projeler, bölgesel, bölgelerarası ve uluslararası düzeyde büyük deneysel projelerdir ve edinilen bilgi ve deneyimin, eğitim yoluyla aktarılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

ASPNet, bu yıl, 2013 yılında, dünya çapında Kardeş Okullar ve UNESCO Ulusal Komisyonları ile birlikte, çeşitli etkinliklerle 60. yılını kutlamaktadır.

 

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.

 

Uluslar Arası Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi

Almanya’nın Bonn kentinde bulunan Uluslararası Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi UNESCO ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 2000 yılında yapılan bir sözleşme ile hayata geçirildi. Merkez 2002 yılında faaliyete başladı.
Temel amacı kişilerin mesleki anlamda kapasiteleri arttırılarak sosyo-ekonomik kalkınmaya destek olmaktır. Özellikle gençler ve kadınlar bu merkezin öncelik verdiği sosyal kesimlerdir.

UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağı

1992 yılında başlatılan UNESCO Kürsüleri ve Kardeş Üniversiteler uygulaması Üniversiteler arasında işbirliğini güçlendirmek ve akademik bilgi ve deneyim değişikliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye bu ağın içerisindedir ve faaliyet gösteren UNESCO Kürsüleri şunlardır;

  • Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kürsüsü (1993)
  • Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği Kürsüsü (1997)
  • Maltepe Üniversitesi Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü (2009)
  • Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloji Ağı Kürsüsü (2012)

EMAP – Eğitim Planlama ve Yönetimi Elektronik Ağı

UNESCO tarafından elektronik ortamda oluşturulan Eğitim Planlama ve Yönetimi Elektronik Ağı UNESCO ve Üye ülkeler arasıda Eğitim planlaması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı, uzman değişimi ve ülkelerde kapasite oluşturmayı hedeflemektedir.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!