Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Üye :
Prof. Dr. Nazire Özgen ERDEM
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
 
Özgeçmiş İçin Tıklayınız
 
Üye :
Dr. Fuat ŞAROĞLU
Jeolojik Miras Koruma Derneği 2. Başkanı (JEMİRKO) 

e-posta: fsaroglu@gmail.com

Özgeçmiş İçin Tıklayınız

Dr. Erol Timur
Üye :
Dr. Erol TİMUR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı 
 
 
Özgeçmiş İçin Tıklayınız
Raportör  :
Şule ÜRÜN
UTMK Sektör Uzmanı

e-posta: suleurun@unesco.org.tr

Özgeçmiş İçin Tıklayınız

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!