UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

mozguc@unesco.org.tr

meralozguc51@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BUKEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD Başkanı Biyoetik Araştırma Merkezi Müdürü

buken@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL DERİCİLER

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ozge.yucel@ozyegin.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Murat ELÇİN

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Müdür Yardımcısı

elcin@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Hilal İLBARS

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzmanı

hilalilbars@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Hakan S. ORER

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

hakanorer@me.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Işık YULUĞ

Bikent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı

yulug@fen.bilkent.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız