UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Sevil Yeşim DİZDAROĞLU

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

yesim.dizdaroglu@cekulvakfi.org.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

hulyasimga@maltepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Dr. Göknur AKÇADAĞ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR

ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

acar@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı

abaran@hacettepe.edu.tr

aylingbaran@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Armağan ERDOĞAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

armagan.erdogan@asbu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

saglamer@itu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Mine Göğüş TAN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

minegtan@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

guygur@law.ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız