UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Deniz ÇAKAR

Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı

dcakar@mfa.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

edardagan@yahoo.com

dardagan@politics.ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

E. Büyükelçi Ömer LÜTEM

Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı

oelutem@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız