UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

SOKÜM Mevzuatına ilişkin Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

duzgun@atauni.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

eker@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

pdonmez41@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız