UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

SOKÜM Eğitimine ilişkin Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

aduymaz@balikesir.edu.tr

ali_duymaz@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Pınar KASAPOĞLU AKYOL

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü

pinarkasapoglu@yahoo.com

pinarkasapoglu@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Araş. Gör. Ahmet Erman ARAL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

erman34@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız