UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Hidroloji İzleme Grubu Üyeleri

Üye

Doç. Dr. Koray K. YILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

yilmazk@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Özgeçmiş için tıklayınız