UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Sekreterlik Personeli

Eğitim ve Öğretim

 • Doktora: Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Politik Ekonomi Doktora Programı, devam ediyor.
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Diploması.
 • Lisans: Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Lisans Diploması.

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

Mesleki Sertifikalar
 • T.C Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı, Stajyer
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dış İlişkiler, Stajyer
 • T.C. Başbakanlık Ekonomi Bakanlığı, Bilgilendirme Programı Stajyeri
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Bilgilendirme Programı Stajyeri
Diğer Sertifikalar
 • ODTÜ İngilizce Yeterliliği Dil Sertifikası
 • M&BA Eğitimi Sertifikası
 • Bilkent Üniversitesi Kişisel Gelişim Haftası Katılım Belgesi
 • Vücut Dili ve Diksiyon Kursu Sertifikası
Yayınlar

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
 • İngilizce (İleri Seviye)
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
 • Microsoft Windows 95 / 98 / XP/ VİSTA / WİNDOWS 7 Microsoft Office Family, Adobe Photoshop, ProShow.