UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Nevra ERTÜRK GÜNGÖR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

zeynepakture@iyte.edu.tr

zakture@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Emre GÜLDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Eylem TANDOĞAN

T.C. Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı

Özgeçmiş için tıklayınız