UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

mekici@yahoo.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Muhtar KUTLU

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümü

muhtarkutlu@yahoo.com

mkutlu@ankara.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Adem ÖGER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

aduymaz@balikesir.edu.tr

ali_duymaz@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

duzgun@atauni.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız