UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

İzleme Grubu Üyeleri

Başkan

Aysun ARSLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Danışmanı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Özgen ACAR

Cumhuriyet Gazetesi

oacar@superonline.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Çetin ARSLAN

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Merkez Müdürü

cetin.arslan@kulturturizm.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Zeynep BOZ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

zeynep.boz@kultur.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – Arkeoloji Bölümü

ertekin96@selcuk.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ethem ELDEM

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

eldem@boun.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Nazar ÖLÇER

Sabancı Müzesi

nazanolcer@sabanciuniv.edu

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Sibel ÖZEL

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

sibelozel@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Pamukkale Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

pektaskadir@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Emir Salim YÜKSEL

Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş için tıklayınız