UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

fcozbugday@ybu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Esengül ERKAN

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER)

esem08@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Arzu ÖNSAL

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Bahar ÖZAY

UN SDSN Türkiye Eğitim Koordinatörü

baharozay@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Jülide Yıldırım ÖCAL

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

malidombayci@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

myulek@ticaret.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Barış ALPASLAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

baris.alpaslan@asbu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız