UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Acil Durumlarda Somut Olmayan Kültürel Mirasa İlişkin Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Üye

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

aduymaz@balikesir.edu.tr

ali_duymaz@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

duzgun@atauni.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

eker@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız