UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müze Alt Çalışma Grubu

Üye

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

pdonmez41@hotmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU

zeynep.nalcioglu@hbv.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız