UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği

kazancinizamettin@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Başkan Vekili

Prof. Dr. Zeki KAYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

kayaz@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Attila ÇİNER

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü

cinert@itu.edu.tr

attilaciner@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi

ekmekci@hacettepe.edu.tr

mekmekci1303@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

yalciner@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Emre TÜKENMEZ

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

etukenmez@shodb.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

İsmail ÜZMEZ

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürü

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Mehmet Ali KAHRAMAN

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü

makahraman@csb.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Prof. Dr. Ülkü SAYIN

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

uakpinar@selcuk.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız