UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Üye

Prof. Dr. Nazire Özgen ERDEM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

nozgen@cumhuriyet.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Fuat ŞAROĞLU

Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) 2. Başkanı

fsaroglu@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Erol TİMUR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı

erol.timur@mta.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız