UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Hidroloji İzleme Grubu Üyeleri

Üye

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi

ekmekci@hacettepe.edu.tr

mekmekci1303@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Simla Yasemin ÖZKAYA

Dışişleri Bakanlığı Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcılığı

simlaoz@mfa.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Doç. Dr. Koray K. YILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

yilmazk@metu.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız