UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat Ödülü

1.5.2017

UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat Ödülü 2014 yılındaki UNESCO Yürütme Kurulunda kararı alınan ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından maddi olarak desteklenen bu Ödülün amacı; bilginin ve toplumun kalkınmasına sanat ile sosyal ve beşeri bilimlerde öğretme ve araştırma ile olağanüstü katkı sağlayan kişilerin, toplulukların veya uluslararası kurumların mükâfatlandırılmasıdır. Anılan ödül ile insanlık değerlerinin gelişmesi, dağılması ve korunmasına katkı verebilecek öncü girişimler teşvik edilmektedir. Ödülün hedefi UNESCO’nun idealleri ile uyumludur ve Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat Programı ile doğrudan ilgilidir. Ödül 50.000 Amerikan dolarıdır. Başvurular Millî Komisyonlar ile iletişim halinde olan hükûmetler veya UNESCO ile doğrudan resmi ilişkilere sahip olan sivil toplum kuruluşları tarafından İngilizce veya Fransızca dilinde yapılabilmektedir. Başvuruda yer alması gerekenler şöyledir: a) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu a. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247814E.pdf#page=7 (İngilizce) b. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247814f.pdf#page=7 (Fransızca) b) Adayın işlerini gösteren destekleyici evraklar. Başvuru için son tarih 30 Mayıs 2017’dir. Detaylı bilgi için http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/jaime-torres-bodet-prize/ adresinden yararlanabilirsiniz. İletişim kişisi: Pedro Manuel Monreal Gonzalez ( pm.monreal-gonzalez@unesco.org )