UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO-Kalinga 2017 Yılı Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü

19.4.2017

UNESCO-Kalinga 2017 Yılı Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü Amaç UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülünün amacı; ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunan, yazar, editör, öğretim görevlisi, radyo/televizyon program yönetmeni ya da film yapımcısı gibi seçkin kariyere sahip kişilerin çabalarını ödüllendirmektir. Bu kişilerin, toplum refahının gelişmesinde, ulusların kültürel mirasının zenginleştirilmesinde ve insanlığın sorunlarının çözümünde; bilim, teknoloji ve araştırmanın rolü hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ödül UNESCO ilkeleriyle uyumlu olup Kurumun bilim farkındalığını artırma ve popülerleştirme Programıyla ilişkilidir. Ödül Ödül, Kalinga Vakfı, Orissa Eyalet Hükümeti ve Hindistan Hükümeti (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından karşılanmaktadır. Ödül, Amman, Ürdün’de, Kasım 2017’de, Dünya Bilim Forumu esnasında gerçekleştirilecek resmi bir törende UNESCO Genel Direktörü tarafından takdim edilecektir. Ödül, 20,000 Amerikan Doları değerinde bir çek, bir sertifika ve UNESCO-Albert Einstein gümüş madalyasından oluşmaktadır. Ödülü kazanan kişiye ayrıca bir sertifika ve tek seferlik nakit 5,000 Amerikan Doları’ndan oluşan Hindistan Hükümeti Kalinga Kürsüsü sunulacaktır. Bu kişi, Hindistan’a, bilim adamları ve bilim iletişimcileri ile etkileşimde bulunması için iki-dört hafta arası bir süreliğine (seyahat ve konaklama Hindistan Hükümeti tarafından karşılanacaktır) davet edilecektir. Bu kişiye, Hindistan yaşamını ve kültürünü, araştırma ve eğitim kurumları ile Hindistan’ın endüstriyel ve ekonomik gelişimini inceleyebilmesi için uygun olanaklar sağlanacaktır. Aynı zamanda üniversiteleri ziyaret etmek ve Hindistan’ın bilimsel çevresi ile, özellikle Hint Bilim Kongresi Kurumu’ndaki kişilerle toplantılara katılmak için davet edilecektir. Hindistan’da iken, ödül sahibinden İngilizce ders vermesi ve modern bilimin sosyal, kültürel ve eğitimsel etkilerinin yanı sıra bilim ve teknolojideki son gelişmeleri sunması istenecektir. Bu nedenle ödül sahibinin İngilizce diline hakim olması beklenmektedir. Adayların Nitelikleri Adaylar bilimin popülerleştirilmesine önemli katkı sağlamış olmalıdırlar ve aday ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunmasına yardımcı olacak seçkin bir kariyere sahip olmalıdır. Adaylar, kendi Milli Komisyonlarıyla istişare eden Üye Devletlerin hükümetleri ve UNESCO ile resmi ilişkisi olan sivil toplum kuruluşları tarafından Genel Direktör’e sunulacaktır. Kişisel başvuru dikkate alınmayacaktır. Her Üye Devlet ve sivil toplum kuruluşları tek bir aday belirleyebilir. Ödül kişisel olup iki ya da üç kişi tarafından oluşturulan çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Adaylık dosyası aşağıdaki belgelerin İngilizce veya Fransızca olarak beş kopyası (basılı ya da elektronik) ile yazılı tavsiye mektubundan oluşur: · Adayın özgeçmişi ve başarıları · Doldurulmuş başvuru formu · Bilimin popülerleştirilmesi üzerine yapılan yayınlar ve diğer destekleyici belgeleri de içeren, çalışma sonuçlarının özeti · Adayın çalışmasının bilimin popülerleştirilmesine nasıl katkı sağladığına dair bir tanımlama Jüri Ödül sahibi, beş üyeden oluşan Jürinin değerlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda Genel Direktör tarafından seçilecektir. Alanda saygın bir üne sahip kişilerden oluşan Jüri, Genel Direktör tarafından coğrafi dağılım dengesi gözetilerek belirlenmektedir. Son Başvuru Tarihi Ödül için adaylıklar ve bütün belgeler 27 Mayıs 2017 tarihine kadar UNESCO’ya ulaştırılmalıdır.
Başvuru Formu’na aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Kalinga_submission_eng.pdf
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/sciencepopularization/
prizes/kalinga-prize/