UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülü

6.12.2016

UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülü Bu ödülün amacı, insanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaşam bilimleri araştırması yapan birey, bireyler, kurumlar, diğer kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşlarının proje ve etkinliklerini ödüllendirmektir. Bu ödülün hedefleri, UNESCO programının merkezi fonksiyonu olan yaşam bilimlerindeki araştırmanın teşvik edilmesi, mükemmeliyet odaklı ağların oluşturulması ve gelecekteki kalkınmalarıyla örtüşmektedir. Yaşam bilimlerine önemli derecede araştırma katkısında bulunmuş ödül sahipleri, en fazla üç kişi olabilecek şekilde, uluslararası bir jürinin değerlendirmeleri ve tavsiyeleri göz önünde bulundurularak UNESCO Genel Direktörü tarafından seçilecektir. Ödül sahiplerine 300.000 Amerikan doları para ödülü, bir diploma ve bir madalya verilecektir. Başvurular, Millî Komisyonların danışmanlığı doğrultusunda Üye Devletlerin hükümetleri aracılığıyla veya UNESCO ile resmi ilişki kurmuş sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Genel Direktöre iletilmelidir. Başvurular, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde yapılmak üzere 6 kopya halinde iletilmelidir ve şunları içermelidir:

a) Başvuru formu

b) Çalışmanın sonuçlarını içerecek şekilde araştırmanın 1000 kelimeyi aşmayacak özeti

c) Adayın ödülün hedeflerine sağladığı katkının 1000 kelimeyi aşmayacak özeti

d) Kazanılmış ödülleri ve sunumların şekli belirtilecek şekilde (sözlü sunum/poster/açılış konuşmacısı gibi) konferans, sempozyum veya kongrelere katılımlarını içeren bir özgeçmiş; veya Kurumlar, kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları için kurumun statüsü, kısaca geçmişi ve başarılarının/kazanımlarının listesi ile 150 kelimeyi aşmayacak şekilde, h-Index’i ile darbe çarpanını içeren 10 adet ana yayını

e) Ortak yayınlarda etki faktörü ve h-Index’ini içerek şekilde adayın rolünü belirtecek şekilde 10 ana yayın. Belirtilen şekildeki evrakların tamamını içeren başvurular, UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülü, Doğal Bilimler Sektörü, UNESCO (7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Fransa) adresine, 28 Şubat 2017 tarihinden önce iletilmelidir. Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/