UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Uluslararası Eğitim Günü Üzerine Mesajı

24.1.2020

Bu Uluslararası Gün’de; eğitimin, geleceğimizin bağlı olduğu dört hareket üzerindeki güçlü etkisini kutlamaktayız: insanlık, refah, dünya ve barış.

Bu gün, bizlere eğitimin insanlık için değerli bir kaynak olduğunu hatırlama fırsatı sunmaktadır. Bununla beraber, eğitim aynı zamanda dünya çapında milyonlarca insan için çok kısıtlı olan bir kaynaktır.

UNESCO İstatistik Enstitüsü'nden alınan verilerle doğrulanmış olan küresel öğrenme krizi, başlıca dikkat edilmesi gereken bir nokta olmalıdır. Eğitim, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ana unsuru olduğu için öğrenme krizi; refah, gezegen, barış ve insanlar için de bir krizdir.

Uluslararası toplumun Sürdürülebilir Kalkınma Hedef 4'e (herkes için kaliteli eğitim) ulaşma çabalarını koordine etmekle görevli olan UNESCO bu bağlamda özel bir sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle dört unsurun her biri için harekete geçmekteyiz.

Her şeyden önce, UNESCO, eğitimi bir kapsayıcılık ve dolayısıyla güçlendirme aracı haline getirerek insanlar için harekete geçmektedir.

UNESCO'nun tarihinin üzerine inşa edildiği ve bugün de devam eden büyük okuryazarlık kampanyaları milyonlarca kadın ve erkek için fırsatlar  sunmuştur. Bugün, UNESCO insanların potansiyelini ortaya çıkarmak için yüksek öğrenimde yeterliliklerin tanınması üzerine ilk küresel sözleşmeyi 40. Genel Konferansı’nda kabul ederek öğrenci hareketliliğini geliştirmek adına çalışmaktadır.

Eğitim için harekete geçmek refah için de harekete geçmek anlamına gelmektedir, çünkü eğitim gelecek için en iyi yatırımdır. Eğitim, orta ve uzun vadede yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmanın ve toplumsal kapsayıcılığı teşvik etmenin en etkili yoludur. Bu nedenle UNESCO, ‘Onun Eğitimi, Bizim Geleceğimiz’ girişimiyle kız çocukları ve kadınların eğitiminin teşvik edilmesine özel önem vermektedir.

Aynı zamanda eğitim, her geçen gün sonuçları daha da belirgin hale gelen iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olan gezegenimiz için kritik öneme sahip çözümler sunmaktadır. Küresel ısınma sorunuyla mücadelede de gerekli olduğu gibi, toplumların davranışlarını sürdürülebilir şekilde değiştirme gücüne sadece eğitim sahiptir.  Bu sebeple UNESCO, çevre eğitimini anaokulundan üniversiteye kadar okul müfredatlarına dahil etmeleri için tüm Üye Devletler’e çağrıda bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek adına bu alandaki tecrübelerimizi Üye Devletler ile paylaşacağız.

Son olarak eğitim, barışın temelidir. Eğitim başkalarına açılmayı ifade eder; kültürlerarası anlayış, uzlaşma ve paydaşlığa uzanan aklın yoludur. UNESCO tarafından desteklenen küresel vatandaşlık eğitiminin anlamı da buna dayanmaktadır.

Günümüzde, harekete geçmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Uluslararası Eğitim Günü kapsamında UNESCO bir hareket çağrısında bulunmaktadır: Eğitim hareketi. Eğitim hakkını herkes için ulaşılabilir kılmak adına yüksek siyasi makamlardan vatandaşlara, devletlerden kurumlara, öğretmenlerden velilere herkesin üstleneceği bir rol vardır. Bu bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372501_eng/PDF/372501eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.