UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü Mesajı

24.1.2020

Bugün tarihte ilk defa Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü vasıtasıyla bugün Afrika ve Afro-kökene özgü yaratıcılık ve mirasın olağanüstü zenginliğini kutluyoruz.

UNESCO eski Genel Direktörü Sayın Amadou-Mahtar M’Bow’un sözleriyle Afrikalılar, yüzyıllar boyunca kendilerine has dokularla olgunlaşan ve varlığını sürdüren özgün kültürlerin yaratıcısıdır. Bu canlı kültürler; müzik, dans, film ve diğer sanat türleri aracılığıyla karşılıklı anlayış, uzlaşma ve iş birliği değerlerini destekleyerek küresel etkileşime katkı sağlamışlardır.

2006 yılında bugün Afrika Birliği Afrika Kültür Rönesansı Sözleşmesi’ni imzalayarak kültürel çeşitliliğin barış, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınmanın gelişmesindeki önemini güçlü bir şekilde vurgulamıştır.

Söz konusu kültürel çeşitlilik, Senegal’deki Saloum Deltası’ndan Zanzibar’daki Taş Şehir’e uzanan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Afrika miras alanlarında göze çarpmaktadır. Bu aynı zamanda Afrika’nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki kültürel adet ve geleneklerine de yansımakta, örnek olarak “reggae” verilebilmektedir. Afrika Önceliği kapsamında UNESCO, kıtanın bu tür listelerdeki temsilini arttırmak için üye ülkelerle birlikte çalışmaktadır.

Kültür aynı zamanda sürekli olarak değişen ve gelişen bir yaratıcılık kaynağıdır. Afrikalı ve Afro-kökenli sanatçı ve mucitlerin yaratıcı ekonomiye katılımını desteklemek, gençler için yeni imkanların yaratılmasıyla birlikte Afrika kıtasının yeniden biçimlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu husustaki potansiyel, geçtiğimiz yıl Angola’da düzenlenen ve doğal, kültürel ve beşeri kaynakların barışa yönelik birleştirici tutumun bir parçası olarak bir arada nasıl kullanabileceğini inceleyen Birinci Luanda Bienali’nde ortaya konmuştur. Benzer şekilde, 25 yıl önce faaliyete geçirilen UNESCO’nun Köle Rotası Projesi, dünya çapında köleliğin sebep ve sonuçlarına ilişkin anlayış ile köleliğin neden olduğu kültürel etkileşimlerin adım adım ileriye taşınması için çabalamaktadır.

Afrika ve Afro kökenli kültür; insanlığın geçmiş, günümüz ve geleceği arasında bir köprü görevi görmektedir. Yeni bir on yıla başlarken bu muazzam kaynağı geliştirmeye yönelik girişimleri desteklemeliyiz.

 

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372537/PDF/372537eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.