UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Dünya Radyo Günü Üzerine Mesajı

13.2.2020

Bu Dünya Günü’nde, radyonun çeşitliliği yansıtma ve teşvik etme gücünü kutlamaktayız.

Walter Benjamin’in de radyo için yazdığı yazılarda “Ses Diyarı” olarak bahsettiği radyo sayesinde herkes kendini evinde hissedebilmektedir.  Yayın kanallarının çeşitliliği - AM, FM, uzun dalga ve giderek artan bir şekilde dijital radyo, web radyo ve podcast'ler - üretilen içerik ve programların çeşitliliği ve ifade edilen çok sayıda fikir, kültürel ifade ve hassasiyetle eşleşmektedir.

Radyo, sunduğu özgürlük sayesinde kültürel çeşitliliği teşvik etmenin eşsiz bir yoludur. Bu, özellikle radyoların deneyimlerini paylaşmak, kültürlerini tanıtmak ve fikirlerini kendi dillerinde ifade etmek için erişilebilir bir ortam olabileceği yerli halklar için geçerlidir. Ayrıca bu, radyo olmadan toplum içinde sesleri görece az duyulduğu için daha az etkiye sahip olan birçok sosyal grubun endişelerini aktarmakla ilgilenen topluluk radyo istasyonları için de söz konusudur. Bu nedenle UNESCO, bu radyo istasyonlarını aktif olarak desteklemekte ve görev alanının kendisine verdiği yetki dahilindeki tüm araçlarla gelişebilmelerini sağlamaktadır.

Dinleyicileri vizyonlarını geliştirmeye, yeni bakış açıları keşfetmeye ve kültürler arası anlayışı genişletmeye davet eden radyo önyargı ve ayrımcılık ile mücadele etmeye destek olan insancıl bir araçtır.

Bu çeşitlilik, radyo içeriklerinde olduğu kadar içerik üreticileri arasında da görülmelidir - teknisyenler, programcılar, gazeteciler, ses mühendisleri, herkesin bu konuda oynayacağı bir rol vardır.Bu bağlamda; radyo endüstrisinin, toplumlarımızın komplike yapısını ve zenginliğini yansıtan bir çeşitlilik endüstrisi olması önemlidir. Çeşitlilik, üretilen içeriklerde daha fazla yaratıcılık ve yenilikle doğru orantılı olduğu için de kıymetlidir.

Bu bağlamda, UNESCO kadınların radyo endüstrisine katılımını daha fazla teşvik etmeye özellikle dikkat etmektedir. Medya için Cinsiyete Duyarlı Göstergeler böylece, medyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği derecesinin ölçülmesine yardımcı olur ve üretilen içerik, somut olarak kaydedilen ilerlemeyi  - ve hala yapılması gerekenleri - çeşitliliğe daha fazla yer açılmasını mümkün kılar.

“Radyoyu her açtığımızda, ortaya çıkan fenomen kesin bir ifadeyle sonuçlanır. Hiç kimseyi dinlemesek de radyo “bizimle konuşur”. Bu sözcüklerle, Theodor Adorno radyonun büyüsünü, devam eden  Dünya Radyo Günü büyüsünü kutlamıştır.

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372531_eng/PDF/372531eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.