UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dünya Mühendislik Günü Üzerine Mesajı

4.3.2020

Güney Fransa’da yer alan Pont du Gard, Atina'da  Parthenon, Çin Seddi, Memphis'teki Giza Piramitleri: UNESCO'nun Dünya Mirası Listesinde bulunan ve bugün hala hayranlık uyandıran mühendislik başyapıtlarıdır.

Bugün, bu alanların estetik bir amaca hizmet ettiğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, inşaatları sırasında, işlevlerinin pratik yanının olduğunu, Roma su kemerleri gibi, şehirlerdeki su ihtiyacı ve sanitasyon için gerekli olan mühendislik çalışmaları olduklarını hatırlamalıyız.

Mühendislik, dünyayı binlerce yıldır şekillendirmeye yardımcı olmuştur ve şimdi dünyanın her zamankinden daha fazla mühendisliğe ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu nedenlerle ve 40'tan fazla Taraf Devlet, 80'den fazla mühendis kuruluşunun desteği ile birlikte, UNESCO 40. Genel Konferansında, 4 Mart Dünya Sürdürülebilir Kalkınma için Mühendislik Günü ilan edilmiştir.

Her şeyden önce, mühendislik hem küresel ısınmayı azaltmada hem de bu olaya uyum sağlamamıza yardımcı olma noktasında önemli bir rol oynayabilir. Sera gazı emisyonlarını azaltmamıza, su arıtma ve sanitasyon teknolojisi oluşturmamıza, doğal afetlere daha iyi hazırlanmamıza, daha üretken ve daha sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştirmemize destek olabilir.

Bu bağlamda, UNESCO'nun özellikle mühendislerin eğitimini destekleyen Birleşmiş Milletler'in tek ajansı olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Bu özel günde UNESCO, daha fazla genç kadını mühendislik kariyeri şeçmeleri adına teşvik edilme ihtiyacına dikkat çekmek istemektedir. Caroline Haslett ve Marie Curie gibi önemli kadınlar, mühendislik tarihi boyunca iz bırakmış olsalar da, bugün kadınlar genellikle bu alanda yeterince temsil edilmemektedir. Bu eşitsizlik, bir zayıflıktır ve adil değildir.

Bu nedenle UNESCO, örneğin cinsiyet kalıpyargılarıyla mücadele ederek kadınların mühendislik ve bilim sektörlerine katılımını teşvik etmek için çalışmalar yapmaktadır. Mühendislik ve sunduğu olanaklar önümüzdeki yıllarda önemli olacaktır. Karşılaştığımız zorluklara yanıt vermek için mevcut tüm kaynaklarımızı harekete geçirmemiz gerekmektedir.

Bu konu, UNESCO ve Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO) liderliğinde günü kutlayan ve çeşitli kadın mühendis ağlarından oluşan 75'ten fazla kurum tarafından vurgulanacaktır.

Engineering is one of the keys to sustainable development, and in order to unlock all its potential, there needs to be more equality in the world. This is the twofold message which UNESCO seeks to convey on the first edition of World Engineering Day for Sustainable Development.

Mühendislik sürdürülebilir kalkınmanın önemli parçalarından biridir ve tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için dünyada daha fazla eşitlik olması gerekmektedir. Bu UNESCO'nun,bu yıl ilki gerçekleşen Dünya Mühendislik Sürdürülebilir Kalkınma Günü için iletmek istediği iki yönlü mesajdır.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372922_eng/PDF/372922eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.