UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Nevruz Üzerine Mesajı

19.3.2020

Bu Uluslararası Nevruz Günü'nde, tüm uluslararası toplum, mutlu bir şekilde baharın gelişini karşılayan ve yeni yılın başlangıcını kutlayan 300 milyon kadın, erkek ve çocuğa katılmaktadır.

Nevruz, 12 ülkenin vatandaşlarını ve topluluklarını, uyum ve paylaşım içinde kutlamak adına, Nevruz’un İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine aday gösterilmesi için bir araya getirmiştir.

Nevruz, şair Hafız'ın eserlerini topladığı Divanında da söylediği gibi bahar sevincini ve yaşamın yeniden ortaya çıkmasını kutlamaktadır.  “Seher yeli nefesinin kokusu / Eski dünya bir kez daha gençliğe yelken açacak/ Lale çayırlara kırmızı bir fincan getirecek/ Nergisin afyon gözleri soluklaşacak / Bülbül ne zaman böyle bir çirkinliğe katlanır/ Gül meclisinde ağla ve bekle’’.

Bu, Nevruzun yanı sıra Lübnan'daki Saint Barbara, Sardinya’daki Saint Joseph ve eski Mısır'daki Osiris inançlarının ve antik Yunanistan'daki Afrodit'in mesajıdır. Çimlenmiş tohumlar ve genç sürgünlerin ortaya çıkmasıyla, tüm bu festivaller, ortaya çıkan yaşamın gücünü ve dünyanın verimliliğini kutlamaktadır.

Bu nedenle Nevruz, bugün tüm insanlık için, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin sıkıntılı olduğu zamanda çok özel bir anlam kazanmaktadır. Küresel nüfusun azalma ve çevresel değişim sebeplerine karşı, dünya misafirperverliğini ve güzelliğini korumak için güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Bu, toplam alanı Avustralya’nın yüzölçmüne eşit olan biyosfer rezervleri ve UNESCO Küresel Jeopark alanları gibi yaşamın gelişmesi için gereken bölgeleri korumamız gerektiği anlamına gelmektedir. Bu, yerli dillerini ve bilgi birikimini korumak için çalışarak,  insanların dünyayla ve topraklarında bulunan bilgiyle nasıl uyum içinde yaşadıklarını anlamayı içerir. Bu, genç nesillere dünyamızla nasıl ilgilenmeleri gerektiğini öğretmek için çevre eğitiminin verilmesini gerektirmektedir.

UNESCO, bu Uluslararası Nevruz Günü'nde, baharı, hayatının yenilenmesini kutlamak ve korumak için herkesi bir araya gelmeye çağırmaktadır.

 

Nevruzunuz Kutlu Olsun !

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373017_eng/PDF/373017eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.