UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü Üzerine UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın mesajı

20.3.2020

“Irksal ayrıma dayanan herhangi bir üstünlük doktrini bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak kınanabilir, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikelidir ve (...), herhangi bir yerde, teoride veya pratikte, ırk ayrımcılığının gerekçesi yoktur.”

Bu nedenle, 4 Ocak 1969’da yürürlüğe giren Irkçı Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin önsözü aracılığıyla, her türlü ırk ayrımcılığının mutlak birer bilimsel safsata ve evrensel ve hümanist değerlerimize derin bir saldırı olduğu hatırlatılmaktadır.

Ancak geçen aylarda gerçekleşen olayların hepimize sıkça gösterdiği gibi, ırkçı ideolojiler, nefret söylemleri ve bunlardan doğan ölümcül eylemler dünya barışını tehlikeye atmaya devam etmektedir.

Irkçılıkla mücadele, insan onuruna olan bağlılığımızın bir parçasıdır. Bu barış mücadelesi, UNESCO Tüzüğü’nün bize hatırlattığı üzere, her şeyden önce kadın ve erkeklerin zihinlerinde kazanılacaktır çünkü insanlığın “entelektüel ve ahlaki dayanışması”nın kurulması gereken yer kadın ve erkeklerin zihinleridir.

Bu yüzden çeşitliliğin savunulması, ayrımcılık yapılmaması ve barış kültürü kuruluşundan bu yana UNESCO'nun değerlerinin ve görevlerinin merkezinde olmuştur. Bu azim bizi devletler, sivil toplum örgütleri ve sivil toplumla ortak çalışmaya, ortak fayda için her gün çabalarımızı birleştirmeye yönlendirmektedir.

UNESCO tarafından geliştirilen küresel vatandaşlık eğitimi (GCED) programlarının amacı budur. Şiddet içeren aşırılığı önleme eylemleri, Holokost ve soykırım konusunda eğitimi destekleme girişimleriyle örgütümüz küresel vatandaşları eğitmek ve halklar arasındaki anlayışı ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaktadır.

UNESCO halihazırda, Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonunun (ICCAR) üye şehirleriyle birlikte, gençler arasında ırkçılığa karşı farkındalığı artıracak ve gençleri eşitliğe bağlı birer paydaş haline getirecek bir dizi yenilikçi uzmanlık dersi geliştirmektedir. Paris, Caen ve Brüksel'de gerçekleştirilen oturumların ve bir sonraki ayağı Meksika, Quito ve Kinşasa'da gerçekleşecektir. Genç nesillerle yapılan bu çalışma oldukça önemlidir zira onlar dünyanın geleceğini belirleyecek olanlardır.

2021 yılında Durban'da düzenlenecek olan Irkçılık, Irk Ayrımcılığı,Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgürüsüzlüğe Karşı Dünya Konferansı’nın (WCAR) 20. yıldönümünü anmaya hazırlanırken, her türlü ırk ayrımcılığıyla mücadele etme taahhüdümüzü yenilemeli ve eylemlerimizi güçlendirmeliyiz.

Bu uluslararası günde, UNESCO herkesi eşitlik ve onur için harekete geçmeye ve eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın sözlerini benimsemeye çağırıyor: “Misyonumuz (…) cehaleti bilgi ile, bağnazlığı hoşgörü ile karşılamaktır. (...) Irkçılık yenilebilir, yenilecektir ve yenilmelidir.”

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373012_eng/PDF/373012eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.