UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Dünya Şiir Günü Üzerine Mesajı

23.3.2020

Yazar Franz Kafka’nın yazmış olduğu gibi ‘ Bir kitap içimizdeki donmuş denizin baltası olmalı’ bu yüzden Stanford profesörü John Felstiner kitabının başlığında sormaktadır Şiir Dünyayı Kurtarabilir mi ?

‘Her şeye cevap vermenin zamanı geldiğinde neden şiirin zevklerini çağıralım? Cevaplar bireylerle başlar, şiirlerin konuştuğu ve konuşulduğu bireysel kişilerdir. Birer birer hareket etme arzusu içimizde artabilir.Şiirlerin güzelliğine ve gücüne ulaştığımız için, doğanın hayati öneme sahip olduğu bir dünyada ayak izimizi tanıma ve hafifletme şansımız var.’.

Görüntülerle renklendirilmiş, doğru ölçü ile bezenmiş kelimelerle düzenlenen şiir, eşi olmayan bir güce sahiptir. Bu, bizi günlük yaşamımızda derinden etkileme ve etrafımızı çevreleyen güzelliği, insan ruhunun inceliğini hatırlatma gücüdür.

Bu yılı, Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik On Yılı'nın sonunu ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı'nın başlangıcı olarak işaretlemekteyiz, UNESCO biyolojik çeşitliliği ve doğanın korunmasını savunan geçmişteki ve günümüzdeki şairleri onurlandırmaktadır.

Biyoçeşitliliğin korunması yeni bir toplumsal tema olsa bile, doğanın güzelliğinin takdir edilmesi binlerce yıldır şairler için ilham kaynağı olmuştur. Aşk, ölüm ve doğa belki de şiirde yer alan en yaygın temalardır. De la Vega'dan Victor Hugo, Alexander Pushkin ve Sarojini Naidu'ya, şairler uzun yıllardır insan duygularını ve çevrenin ilhamı arasındaki derin ilişkiyi kabul etmiş ve onurlandırmıştır.

Son zamanlarda, şairler kültürel hafızalarını ve ekolojik kaygılarını, iklim değişikliğine tanıklık etmek için kullanmaya başladılar. Bu eko-şairler çalışmaları sayesinde doğal ve kültürel mirası, hayatta kalma meselesi olarak politik tartışmanın merkezine yerleştiriyorlar. Yerel bilgi ile ekosistemlerin korunması arasındaki bu bağlantı, çağdaş Mapuche şair Elicura Chihuailaf tarafından güçlü bir şekilde ifade edilmektedir.

 

O zaman çiçek ve bitkilerin isimlerini öğrenir

Böcekler işlevlerini yerine getirir

Bu dünyada hiçbir şey gereksiz değil

Evren bir ikiliktir

İyi, kötü olmadan var olmaz

Dünya insanlara ait değildir

 

Şiir, bugün birlikte yaşayan, geçmiş nesillerin mirasının üzerine yazılan, çocuklarımız ve torunlarımız için dünyanın koruyuculuğunu yapan, kadın ve erkek kim olduğumuzun kalbinde yatmaktadır.Bugün şiir gününü kutlayarak aslında, biyoçeşitlilik için “insanlığın ortak kaygısı” ve uluslararası kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak mücadele etme yeteneğimizi kutlamaktayız.

 

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373029/PDF/373029eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.