UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Audrey AZOULAY’in Uluslararası Göçmenler Günü Mesajı

18.12.2018

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslararası Göçmenler Günü Mesajı

18 Aralık 2018

 

            Dünya genelinde 258 milyonun üzerinde göçmen bulunmaktadır. Göçmenlerin çoğunluğu çalışmak ve eğitim görmek için yeni fırsatlar aramaktadır. Diğerleri ise hareket halindedir çünkü savaş ve işkenceden veya yoksulluk, güvensiz gıda ve çevresel çöküşün amansız döngüsünden kaçmaktan başka çareleri yoktur. Göçmenlerin toplumlar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağladığına dair kanıtlar mevcuttur. Ancak maalesef gittikçe artan hoşgörüden uzak söylemler sebebiyle, dünyada göçmenlere karşı düşmanlık büyümektedir.

            Yakın dönemde Mülteciler ve Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesinin benimsenmesi; Birlemiş Milletlere Üye Devletlerin bu konuyu küresel boyutlarıyla ele almak ile bütüncül ve insan hakları temelli bir küresel göç yönetişimini sağlamak adına çalışmak üzere çözüme olan bağlılığını gösteren güçlü bir mesajdır.

            UNESCO, Üye Devletlerinin Küresel İlkeler Sözleşmesinin taahhütlerini bilim, eğitim, iletişim ve kültür yoluyla gerçeğe dönüştürülmesi noktasındaki gayretlerini desteklemeye kendini adamıştır.

            Eğitim önemli bir ilk cevaptır. Bu seneki UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu göçmenler, mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri eğitim sistemlerine tamamen entegre etmek için yeni öneriler sunmaktadır. UNESCO aynı zamanda insani krizlere eğitimle ilgili cevaplar hazırlar, yetkinliklerin sınırların ötesinde tanınması için çalışır ve uluslararası alanda birliği sağlamak adına küresel vatandaşlık eğitimini destekler.

            Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Uluslararası Koalisyonumuz aracılığıyla karşılama politikaları ve hizmetleri tasarlamaları için yerel yönetimleri destekleyerek göçmenlerin ve mültecilerin toplumlara katılımını amaçlıyoruz. Ayrıca medya profesyonelleri ile çalışarak göç hikâyelerinin anlatımlarını değiştiriyor ve nerede olursak olalım paylaştığımız insanlığımızı kutlamak adına kültürün gücünü kullanıyoruz.

            Bu sene Uluslararası Göçmenler Günü; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 70. yıldönümüne denk gelmektedir. Bu durumu; hareket eden insanların da temel insan haklarından faydalanmaları gerektiğini hatırladığımız bir fırsat olarak kullanalım.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366281?posInSet=9&queryId=N-44497020-9f46-41a5-b8db-6d3c15ca98db adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.