UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Audrey AZOULAY’in Dünya Arapça Dili Günü Mesajı

18.12.2018

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Arapça Dili Günü Mesajı

18 Aralık 2018

 

           

Arapça dili, 290 milyonun üzerinde insanın ana dili ve dünya genelinde 1.5 milyar insanın dini iletişim dili olarak bir kimlik sembolüdür. Günlük iletişim aracı olmasının yanı sıra Arapça dili olağanüstü bir kültürel ve bilimsel mirasın kaynağıdır.

            Dünya Arapça Dili Günü, özellikle sanat, mimarlık, kaligrafi ve edebiyat aracılığıyla medeniyetlere yapılan önemli katkıları kutlamak için bir fırsattır. Bu dil ayrıca bilim, tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tarih alanlarında bilgi paylaşımı için bir araç olmuştur.

            Bununla birlikte, Arapça Dili özellikle teknolojiye bağlı büyük genç nüfusu aracılığıyla mevcut dijital dönemde önemli katkılar vermeye devam etmektedir. Bu yüzden bu seneki Dünya Arapça Dili Gününün teması gençliktir. Gençler bugünün en etkili habercileridir ve geleceği şekillendirmede önemli rol oynamaktadırlar.

            Bu uluslararası günde UNESCO kimlik, kültür, sosyal medya ve Arapça Dili temaları ile kültürün yaygınlaştırılması ve genç erkek ve kadınların zihinlerinde barışı inşa etme hususlarında hangi rolleri oynadıklarını keşfedecektir. Bu müzakerelerle birlikte Arapça konuşan gençlerle diyalog kurup; daha iyi bir gelecek için olağanüstü zengin ve çeşitli entelektüel miraslarına sahip çıkmalarını sağlamaya çalışacağız.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366295?posInSet=3&queryId=N-17a93909-cccb-4f8f-8da0-6ea994fedc5b adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.