UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Sayın Audrey Azoulay’ın Dünya Şiir Günü Mesajı

21.3.2018

Hayaller (Dreams)

Hayallere sıkı tutun
Hayaller bir kez kaybolursa
Hayat da kanadı kırık bir kuş olur
Uçamayacak bir daha
 
Hayallere sıkı tutun
Hayaller elinden kaçıp kurtulursa
Hayat da döner çorak bir tarlaya
Uzayıp giden karlar altında

                       

Langston Hughes

Şair Langston Hughes’un bu mısraları, hayale, kaçışa ve özgürlüğe davet niteliğindedir. Şiir özgürlükleri barındırdığı ve kişinin ruhuna dokunduğundan,  kuşkusuz özlemi ifade etmenin en iyi biçimdir.

Bu şiir hayatımızı zenginleştiren, gerçeği değiştiren ve güzelleştiren, insana sonsuz ufuklar açan, daha önce hiç görülmemiş yeni bir ışık ortaya koyan kelimelerin gücüne ilişkindir.

Şiir seslerin, kelimelerin ve yansımaların önemsiz bir oyunu değildir: yaratıcı ve dönüştürücü bir güce sahiptir.

Şair, yazar, oyun yazarı ve 1920’lerde Harlem Rönesansı’nın lideri olan Langston Hughes, sanatını Afrika kökenli Amerikan topluluğunun yaşadığı ayrımcılığa karşı mücadelede sergiledi. Şiirleri böylece medeni haklara olan bağlılıktan ayrılamamakta ve dünyadaki temel özgürlüklerin savunucuları için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Şiir aynı zamanda insan çeşitliliğinin farkındalığını sağlayan olan eşsiz sanattır: dil ve kültürel çeşitlilik.  Şiir birey ve dünya arasında bir buluşmayı sağlamaktadır. Farklılıklar, diyalog ve barışa bir giriş niteliğindedir. Şiir, insanı tanımlamak için kullanılan sayısız araçların ötesinde insanlık hallerinin evrenselliğinin kanıtıdır.

1999 yıllından itibaren UNESCO, her yıl 21 Mart’ta Dünya Şiir Gününü kutlamaktadır. Bu gün, dünyanın kültürel ve dilsel mirasının zenginliğini kutlamak için bir vesiledir. Aynı zamanda, daha az kullanılan dillerde ve azınlık dillerinde olan yok olma tehlikesindeki geleneksel şiir biçimlerine dikkat çekmek için bir fırsattır. Yaşayan gelenekleri sürdürmek için UNESCO, insanlığın somut olmayan mirasına çok sayıda şiirsel biçim eklemiştir: örneğin, VietNam’a ait “Ca trù singing” şiir sanatını, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait “Al’azi”, Bangladeş’e ait  “Baul” şarkıları ve Togo, Benin ve Nijerya’da yaşayan Yoruba-Nago topluluğu tarafından paylaşılan “Gelede” sözlü mirası.

Şiir sanatsal yönüyle sınırlı değildir: aynı zamanda formal ve informal eğitim için bir araçtır. Bu anlamda, sanat ve kültür uygulamaları yaşam boyu öğrenmeye etkin destek sağlamaktadır. Bu nedenle UNESCO, entelektüel, duygusal ve psikolojik gelişmeyi güçlendirdiği, dünyaya daha iyi bir şekilde yön verecek nesilleri şekillendirdiği için sanatsal eğitimi desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Bu gün, aynı zamanda bu önemli sanatı hayata geçiren tüm insanlara saygı göstermek, anmak ve takdir etmek için bir vesiledir: şairler, aynı zamanda tercümanlar, yayıncılar ve şiir dinletileri ve şiir festivalleri düzenleyicileri. UNESCO, her gün tüm Üye Devletleri bu kişileri desteklemeleri konusunda teşvik etmekte, böylece şiir hayatımızı zenginleştirmeye devam etmektedir.

Şiir, bir üretme ve paylaşma eylemi olduğu için, UNESCO, bu Dünya Gününde herkesi üretmeye, paylaşmaya, başka dillere ve dünyayı isimlendirmenin diğer yollarına açık olmaya ve çeşitliliğimizde faklı olan her şeyle mutlu olmaya davet etmektedir. Sanatı ve zihni geliştirmek aynı zamanda barışı geliştirmektir.