UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

BOKOVA’nın Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

23.8.2016

BOKOVA’nın Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı 23 Ağustos 2016 Afrika’dan getirilerek köle olarak satılan insanlar, Haiti’nin özgürlük ve bağımsızlığını elde etmesi için köle ticareti sistemine karşı 22-23 Ağustos 1971’de ayaklanmışlardır, Haiti bağımsızlığını 1804 yılında kazanmıştır. Bu başkaldırma insanlık tarihinde dönüm noktasıdır. Evrensel insan haklarının oluşturulmasında bu başkaldırmanın etkisi çok büyüktür ve hepimiz bunun için teşekkür borçluyuz. Bu insanların cesareti bizim için sorumluluk yaratmaktadır. UNESCO, hikâyelerini ve değerlerini öğrenmek ve özgürlükleri için mücadele eden tüm insanları takdir etmek amacıyla Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Gününü kutlamaktadır. Köleler tarafından yapılan bu başkaldırının başarısı köleliğin mirası olanı ırkçılık, önyargı, ırk ayrımcılığı, sosyal adaletsizliğin tüm biçimlerine karşı mücadele için bugünde ilham kaynağı olmaktadır. Kölelik ve köle ticareti tarihinin yarattığı öfke, zulüm ve acı henüz yatışmamıştır. Bu aynı zamanda keşfedilen özgürlükte cesaret, bağımsızlık ve gurur hikâyesidir. Tüm insanlık, ihlali ve başarısı ile bu hikâyenin bir parçasıdır. Bunun örtbas edilmesi ve unutulması büyük bir hata ve suç olurdu. UNESCO Köle Yolu Projesi ile daha iyi bir dünya inşası ve farklı insanları birleştiren tarihi ve ahlaki bağları göstermek için bu ortak hafızada güç bulmayı amaçlamaktadır. Aynı düşünceyle Birleşmiş Milletler 2015-2024 yıllarını Afrika Kökenli İnsanlar On Yılı olarak ilan etmiştir. UNESCO eğitim, kültürel ve bilimsel programları ile bu on yıla katkıda bulunmaktadır. Modern toplumların oluşturulması ve ayrım yapılmaksızın tüm insanların onuru ve eşitliğinin sağlanması için Afrika kökenli insanların katkısını teşvik etmektedir. *Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002453/245396e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.