UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü Mesajı

9.8.2016

Irina Bokova’nın Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü mesajı 9 Ağustos 2016 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 2015 Paris İklim Anlaşmasının benimsenmesi ile gezegende herkes için onurlu bir dünya inşa etmek amacıyla yeni bir gündem hazırlanmıştır. Bu gündemle birlikte yerli halklar, ilk defa bu düzeyde, belirli bir grup olarak tanınmakta ve herkes için daha iyi bir gelecek inşasında yerli halkların küresel çabadaki rolleri fark edilmektedir. Bu vesile ile dünyadaki 370 milyon yerli insana saygı göstermekte ve UNESCO’nun yerli insanların kimliğini, dilini ve bilgi sistemlerini koruma ve geliştirmedeki kararlılığını teyit etmekteyiz. Yerli halklar biyoçeşitliliğe saygı ve sürdürülebilir yaşam bilgeliğini taşımalarıyla zengin kültürel çeşitliliğin koruyucularıdır. Bu potansiyelden yararlanmak ve beslenmek kapsayıcı ve adil kaliteli eğitimi gerektirmektedir. Birçok yerli halk hala kaliteli eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Yerli halkların çocuklarının okula kaydolma oranları ve okuldaki performansları yerli olmayan çocuklara göre çok daha düşük kalmaktadır. Sosyoekonomik ve kültürel güçlüklerle bağlantılı olarak bu ötekileştirme genellikle dezavantajlı bir kısır döngü oluşturmaktadır. Bu ahlaki fark ve gelişmişlik farkı bir bütün olarak insanlığı zayıflatmaktadır. Eğitim hakkı, Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Haklarına ilişkin Deklarasyon (2007) ve UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa karşı Sözleşmesinde (1960) de belirtildiği gibi temel haktır. Yerel bilgi sistemleri iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletmek için birçok cevabı barındırmaktadır ve UNESCO sürdürülebilir kalkınma için eğitimin yanı sıra biyoçeşitlilik için bilimsel işbirliğini desteklemek için çalışmalarına devam edecektir. Temel mücadelemiz, insan haklarına saygı ile herkesin yararı için bu bilgi ve kültür zenginliğini bir araya getirmektir. Bu UNESCO’nun amacıdır ve Uluslararası Dünya Yerli Halklar Gününde sözümüzü yineliyoruz. *Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002453/245345e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.