UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslararası Eğitim Günü Mesajı

24.1.2019

Bugün, geçtiğimiz Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen ilk Uluslararası Eğitim Gününü işaret ediyor. Bu önemli karar, eğitimin “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” ndeki rolünü tanımaktadır.

Kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim ve herkes için hayat boyu fırsatlar olmadan, ülkeler milyonlarca çocuğu, gençliği ve yetişkinleri geride bırakan yoksulluk döngüsünü kırmakta başarısız olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmak bir yana, evrensel eğitime iddialı politik bir bağlılık olmadan; iklim değişikliğini azaltmayı, teknolojik devrime uyum sağlamayı başaramayacağız.

Uluslararası Eğitim Günü, temel ilkeleri yeniden doğrulama zamanıdır. Birincisi, eğitim bir insan hakkı, bir kamu yararı ve bir kamu sorumluluğudur. İkincisi, eğitim, sağlıkta önemli gelişmeler sağlamak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha esnek ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz potansiyel ve inovasyonu çözmek için elimizdeki en güçlü kudrettir. Son olarak, acilen küresel düzeyde eğitim için kolektif eylem çağrısı yapmamız gerekmektedir.

Manşet rakamlar zorluklara işaret ediyor: 262 milyon çocuk ve genç okula gitmiyor; 617 milyon çocuk ve ergen okuyamıyor ve temel matematiği yapamıyor; Sahra Altı Afrika’daki kız çocuklarının % 40’ından daha azı orta öğretimi tamamlarken, 4 milyon çocuk ve genç mülteci okul dışındadır ve çatışma ve kayıplar nedeniyle hayatları parçalanmaktadır.

Dünya, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine 4 ulaşma yolunda olmadığından, küresel işbirliği ve kolektif eylemlerde bir dalgalanmaya ihtiyacımız var. Zorluğumuz, eğitimin herkes için işe yaramasını sağlamak; her seviyede dâhil etmeyi ve eşitliği teşvik ederek, kimseyi geride bırakmamaktır.

Bu, kız çocuklarına, göçmenlere, yerlerinden edilmiş kişilere ve mültecilere özel ilgi gösterme; öğretmenleri destekleme, eğitim ve öğretimi daha fazla cinsiyete duyarlı hâle getirme çağrısında bulunur. Acilen yerel kaynakların ve uluslararası yardımın artırılmasını gerektirir, çünkü yatırım yapmamanın maliyeti toplumlar arasındaki eşitsizlikleri ve dışlanmaları kazıyacaktır.

Uluslararası Eğitim Günü'nün gözlemlenmesini kolaylaştırmaya davet edilen UNESCO, hükümetleri ve tüm paydaşları, eğitimi lider bir öncelik haline getirmeye çağırıyor.

Hepimizin eğitimde bir hissesi var, hadi sözümüzü yerine getirmek için birlikte hareket edelim.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366448?posInSet=7&queryId=N-cea9cc2e-824b-4f0c-a1fc-67a211c13b8a adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.