UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Radyo Günü Mesajı “Diyalog, Hoşgörü ve Barış”

12.2.2019

Bu Dünya Radyo Gününde radyonun ufkumuzu genişletme ve daha uyumlu toplumlar inşa etmedeki eşsiz ve uzaklara erişen gücünü kutlamaktayız. Bugün, büyük uluslararası ağlardan yerel yayıncılara kadar bütün radyo istasyonları “Diyalog, Hoşgörü ve Barış” teması altında, toplumsal müzakereler oluşturma, sivil katılımı arttırma ve karşılıklı anlayışa ilham olma konularında radyonun önemini hatırlamaktadır.

            Yüz yılı aşkın bir süre önceki icadından beri radyo; insanların evlerine, köylerine, üniversitelerine, hastanelerine ve işyerlerine yeni diyaloglar sağlamış ve buradaki yeni fikirleri yayınlamıştır. Bugüne kadar, radyolar arasındaki diyaloglar çevrimiçi alanları bazen domine ettiği görülen negatifliğe bir panzehir görevi görmüştür ve bu yüzden UNESCO çoğulculuğu geliştirmek ve radyo istasyonlarının çeşitliliğini arttırmak için dünya genelinde çalışmaktadır.

            Radyo hala, 21. yüzyıl değişimlerine ayak uyduran ve –özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili- önemli konularda yeni etkileşim ve katılım yolları öneren en duyarlı iletişim aracıdır.

            Örneğin kırsaldaki kadınlar medyada en az temsil eden gruplardan birini oluşturmaktadır. Erkeklerden yarı yarıya daha az okuma yazma bilen kadınların kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgiye erişebilmeleri için radyo önemli bir hayata tutunacak daldır. UNESCO, zorla evlilik, kız çocukların eğitimi veya çocuk bakımı gibi çoğunlukla görmezden gelinen konuları içeren kamusal müzakerelerde kadınların katılımını sağlayan Sahra-altı Afrika’daki radyo istasyonlarına destek sağlamaktadır.

            Radyo, Kuzey Batı Kolombiya bölgesinde UNESCO tarafından desteklenen yerel radyoların; dağıtılan savaşçıların, kirli suyollarını temizlemek gibi, iyi eylemlerini göstererek eski yaraları iyileştirmeye çalışmasında görüldüğü gibi, önceden çatışma yaşanan alanlarda korkuyu giderip daha önceden düşman bilinenlerin insani yüzünü göstermektedir.

            Yayında dil ayrımı da ayrı önem arz etmektedir – insanların canlı yayında kendilerini kendi dillerinde ifade etmeleri, özellikle UNESCO’nun uluslararası topluma öncülüğünü yaptığı 2019 Uluslararası Yerli Diller Yılı açısından özel bir anlama sahiptir.

            Kenya’daki baraka yayıncılarından, Moğolistan’daki azınlıklar veya Meksika’daki yerli toplumlara kadar dünya genelindeki çeşitli nüfusların katılımları toplumlarımızı daha dirençli, daha açık ve daha barışçıl yapmaktadır. Yüzleştiğimiz sorunların – ister iklim değişikliği, ister çatışma veya ayrılıkçı görüşlerin yükselişi olsun – birbirimizle konuşma ve ortak çözümler bulma yeteneğimize bağlılığı gittikçe artmaktadır.

            Dünya Radyo Günü kutlu olsun!

         *Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366730.locale=eng adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.

 

Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO on the occasion of World Radio Day “Dialogue, Tolerance and Peace”