UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO-Japonya Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Ödülü

13.2.2019

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve ilk defa Kasım 2015'te UNESCO Genel Sekreteri tarafından verilen UNESCO-Japonya Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Ödülü, her biri 50.000 ABD Doları tutarında üç ödülden oluşmaktadır.

UNESCO Genel Direktörü tarafından beş uzmandan oluşan uluslararası bağımsız bir Jüri tarafından yapılan öneriler doğrultusunda seçilen kazananlar aşağıdaki kriterler temelinde değerlendirilmektedir:

A) Dönüşüm:

Proje / program sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici, bireysel ve sosyal değişime yol açan bir dönüştürücü olarak Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi uygulamalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, öğrencilerin kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu dönüştürmelerini sağlar. Bu nedenler, aday gösterilen proje / program, öğrencilerin daha adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için değişiklikler yapmasını sağlamalıdır. Bu, örneğin iklim değişikliğine karşı önlem almak, bireylerin tüketim düzenini değiştirmek, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir geçim kaynakları geliştirmek veya yoksullukla mücadele edenleri desteklemek anlamına gelebilir.

B) Entegrasyon:

Proje / program, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu (toplum, ekonomi, çevre) entegre bir şekilde ele almalıdır. Aday gösterilen proje / program sürdürülebilir kalkınma tanımına uygun olmalıdır. Toplum, ekonomi, çevre boyutlarını ele almalı ve öğrenenlerin bu üç boyut arasındaki bağı anlamalarına ve buna göre davranmalarına yardımcı olmalıdır.

C) Yenilik:

Proje / program Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitime yenilikçi bir yaklaşım getirmelidir. Aday gösterilen proje / program, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime, kapsadığı temalara, uyguladığı metodolojiye veya öğrenme ortamının tasarlanma şekline göre yenilikçi bir yaklaşım sergilemelidir. Eğitim dışındaki sektörlere ulaşmak ve yeni ortaklarla çalışmak da yenilikçiliğin işareti olabilir.

Bu üç kriterlere ek olarak, proje / program:

  • En az dört yıldır devam ediyor olmalıdır.
  • Yatırılan kaynaklara göre yüksek bir etkiye sahip olmalıdır.
  • Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir olmalıdır.
  • GAP (Global Action Program)’in beş Öncelikli Eylem Alanından birine veya birkaçına katkıda bulunmalıdır.

 

Başvurular, UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcilikler aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru için son tarih 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgiye https://en.unesco.org/prize-esd adresinden ulaşılabilir.