UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina BOKOVA’nın Dünya Okyanus Günü Mesajı

8.6.2016

UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina BOKOVA’nın Dünya Okyanus Günü Mesajı

Sağlıklı Okyanus, Sağlıklı Gezegen

8 Haziran 2016

2016 yılı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Antlaşması’nda verilen sözlerin dünya tarafından uygulanmaya başladığı yıldır. UNESCO’nun Dünya Okyanus Günü mesajı açıktır – okyanuslar ilerleme konusunda çok önemlidir. İnsan aktivitelerinin deniz ortamındaki artan etkilerine rağmen, okyanuslar dünyanın bugün yüzleştiği en büyük küresel sorunun (aşırı yoksulluk) azaltılmasında önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Okyanuslar gezegenimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizlerin devamlılığını sağlayan insan yaşamının, yaşam alanlarının ve çevrenin kesinlikle ana bileşenleridir. Balıkçılıktan turizme, ulaşımdan iklim düzenine kadar çoğu konuda okyanuslar yeni küresel gündemin uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerin daha eşit ve sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olması için ve kimsenin unutulmaması için kıyılar ve okyanuslar birçok ekonomik fırsat sağlamaktadır. Kıyılarda veya her şeyden uzak açık denizlerdeki biyoçeşitliliğe sahip deniz alanlarını korumak, değerli doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde uzun dönem kullanımın sağlanmasında önemli yere sahiptir. UNESCO, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu aracılığıyla, bütün Üye Devletleri desteklemek ve okyanuslar üzerine olan 14. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin ve etkileşimli bilimsel yaklaşıma dayalı diğer bütün kapsayıcı hedefleri uygulamak için çalışmaktadır. Deniz alanlarındaki bilimsel araştırmaya dair millî kapasitelerin gelişmesi; okyanusları, okyanusların çevresini ve Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu tarafından çevreye duyarlı, okyanus bazlı sürdürülebilir kalkınma için uygulanacak millî politikaların gelişmesini teşvik edilmesi için uğraşılan okyanusun sağladığı kaynakları anlamak ve onları korumak için bir ön koşuldur. Mesajımız sağlıklı okyanusun sağlıklı gezegen sağlayacağı ve sağlıklı gezegenin de gelecek nesillerin refahı için kesinlikle hayati önem taşıdığıdır. İster yoksulluğu bitirmek, ister iklimi düzenlemek için olsun, burada asıl önemli olan okyanusların önemli olduğudur. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Paris Antlaşması, açık denizlerdeki denizsel biyoçeşitliliğin korunması konusundaki müzakereler ve diğer bütün küresel politika çerçevelerinin tamamı gezegenimizin en değerli alanlarının korunması ve iyileştirilmesi için apaçık yollara sahiptir. Dünya Okyanus Günü– karar vericiler, endüstri, sivil toplum, bilim, sizler ve benim için– dengeyi sağlamak ve anlaşmayı anlamlı eylemlere çevirmek için bir fırsattır. Bu yüzden Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde ve dünyadaki birçok farklı yerde, 8 Haziran günü sağlıklı okyanus ve sağlıklı gezegen için hareket halinde olacağız – bize katılın!
Irina Bokova
*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244972e.pdf adresinden
alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.