UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2019 UNESCO KIZ ÇOCUKLARI VE KADINLARIN EĞİTİMİ ÖDÜLÜ

7.3.2019

2019 UNESCO Kız çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü

Ödülün Kapsamı ve Amacı

UNESCO Kız Çocuklarının ve Kadınların Eğitimi Ödülü, kız çocuklarının ve kadınların eğitimini geliştirme noktasında katkıda bulunan bireylerin, ilgili kurumların veya sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü gayretlerini ödüllendirir. Ödül, UNESCO Yürütme Kurulunun 197. oturumunda kararlaştırılmış ve 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin destekleriyle başlatılmıştır.

Her bir ödül sahibine 50.000 ABD Doları verilmektedir. Ödül, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDGs) “Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak (Hedef 4)” ve “toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek (Hedef 5)” hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Adaylık Süreci:

Adaylar, UNESCO Üye Devletlerinin Hükümetleri tarafından UNESCO Daimi Temsilcilikleri, UNESCO Millî Komisyonları ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) aracılığıyla aday gösterilebilirler. Adaylar, özellikle kız çocuklarının ve kadınların eğitimlerini geliştirmek ve ilerletmek adına oluşturulmuş bir projeye veya programa odaklanmalıdır. Her ülke en fazla 3 aday gösterebilir. Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.

Seçim Süreci:

Ödül sahipleri, kız çocuklarının ve kadınların eğitimi alanında uzmanlaşmış 5 üyeden oluşan bağımsız uluslararası jürinin tavsiyeleriyle UNESCO Genel Direktörü tarafından seçilecektir.

Aday proje ve programlar;

 1. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim süreçlerini geliştirme, eğitimde cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine odaklanma ve ödülün beş öncelikli alanından birine veya birden fazlasına katkıda bulunmalıdır.
 • Katılım: Kız çocuklarının ilköğretimden ortaöğretime geçişine ve tüm temel eğitim süreçlerini tamamlamalarına destek verilmesi.
 • Okuryazarlık: Kız çocuklarının ve genç kadınların okuryazar olabilmelerinin desteklenmesi.
 • Çevre: Cinsiyete duyarlı ve güvenli bir öğretme-öğrenme ortamı kurulmasının desteklenmesi.
 • Öğretmenler: Öğretmenlerin cinsiyete duyarlı öğretim davranışları ve uygulamaları ile değişim noktaları olmalarının sağlanması.
 • Beceriler: Kız çocuklarının ve kadınların, yaşam ve işle ilgili bilgi/beceri kazanmalarının desteklenmesi.
 1. Proje/Program hâlihazırda 2 yıldır faaliyette olmalıdır.
 2. Yinelenebilir, ölçeklendirilebilir olabileceğine dair izler taşımalı ve/veya ilgili bağlamlardaki girişimler için önemli bir öğrenme potansiyeli sağlamalıdır.

Temel uygunluk şartlarını yerine getiren aday proje/program aşağıdaki üç kriter göz önünde bulundurularak Jüri tarafından değerlendirilecektir.

Etki: Proje/programların etkisi nitelik ve/veya nicelik olarak ölçülebilir olmalı ve yatırım yapılan kaynaklara kıyasla somut sonuçlar verebilmelidir.

Yenilik: Proje/program, kız çocukları ve kadınların eğitimi süreçlerini geliştiren yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarmalı ve/veya tasarlamalıdır. Alışılagelmiş çalışma yöntemlerinin başarısız olduğu yerlerde yeni çalışma yollarına ve “ezber bozan” düşünce ve eylemleri içeren yeni yöntemlere sahip olmalıdır. Bu yenilikler aşağıda belirtilen açılardan ortaya çıkabilir:

Sürdürülebilirlik: Kız çocuklarının ve kadınların eğitiminde, proje yaşam döngüsünün ötesinde kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlamak adına proje/program tasarım veya uygulama aşamalarında uygun adımlar atmalıdır.

Başvuru işlemi

 1. Adaylık formu, http://unesco.org/gwe adresinden erişilebilen bir platform üzerinden çevrimiçi olarak İngilizce veya Fransızca doldurulmalıdır:
 2. Adaylıklar ilgili ülkenin UNESCO Daimi Temsilciliği tarafından çevrimiçi olarak veya UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan STK’nın resmi UNESTEAMS hesapları aracılığıyla yapılmalıdır.
 3. UNESCO Millî Komisyonlarının da çevrimiçi forma erişmesi ve doldurması mümkündür. Ancak, bir Millî Komisyon tarafından gösterilmiş herhangi bir adaylığın ilgili Üye Devletin Daimi Temsilciliği tarafından UNESCO'ya sunulması gerekir. Bu amaçla Daimi Temsilciliğin resmi e-posta adresine otomatik bir bildirim mesajı gönderilecektir.
 4. Millî Komisyon veya UNESCO Daimi Temsilciliği, formun adaylar tarafından elektronik olarak doldurulmasını isterse, UNESCO her aday için bir UNESTEAMS hesabı oluşturabilir. Talep, 20 Mayıs 2019 tarihinden önce gweprize@unesco.org adresine gönderilmelidir. Online formun adaylar tarafından doldurulmasının ardından, ilgili Millî Komisyon ve Daimi Temsilcilik bir bildirim e-postası alacaktır. Daimi Temsilcilik adaylığı UNESCO'ya sunmadan önce, adaylık gözden geçirilebilir.
 5. Adayın projesinin/programının, başvuru formunda verilen yönergeler ve belirtilen kelime sınırı göz önünde bulundurularak, açık ve iyi yapılandırılmış bir şekilde sunulmasına dikkat edilmelidir. Bütün destekleyici materyaller (eylem planları, yayınlar, videolar) çevrimiçi sistem aracılığıyla elektronik ortamda iletilmelidir.

Detaylı bilgiye https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize adresinden ulaşılabilir.