UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Nevruz Mesajı

21.3.2019

Nevruz, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından yeni yıl olarak kutlanmaktadır. “Yeni gün” anlamına gelir, baharın ilk günüdür, yeniden doğuşu ve umudu simgeler.

Asya’dan Kafkaslara ve dünya üzerinde pek çok ülkede, her yıl düzenlenen bu festivaller, insanın yaratıcılığını – geleneksel kıyafetler, danslar, yemekler, şiirler, müzikler, sporlar ve el sanatları- ortaya koyma fırsatı sunan en uygun zamanlardan biridir. Geleneklerin önemli bir kısmı doğanın yeniden doğuşunu kutlamakta ve doğaya saygı duymayı teşvik etmektedir.

Bu uygulamalar ve gelenekler, sürdürülebilir kalkınma noktasında kültürün gücünü hatırlatırken aynı zamanda bilginin ve yaratıcılığın kaynaklarından biri olduğunu bizlere göstermektedir ve UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak tanınmaktadır. Kültürün dünyamızda değişim süreçlerinin tehdidi altında olduğu bu zamanda, UNESCO sadece anıtları, değerli nesneleri ve tabiatı korumakla kalmaz, bunların yanında daha kırılgan olabilen ve sürekliliği sadece kuşaktan kuşağa aktarıma ve hafızaya dayanan bu kıymetli uygulamaları, inançları, bilgi ve geleneği korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Nevruz, hepimize bu kutlamaların değerlerini benimseme ve aynı zamanda barış ve kardeşlik mesajlarını iletmek için bir fırsat sunmaktadır. Kültürel çeşitliliğe saygılı, kapsayıcı bir sosyal dokunun oluşmasına destek vererek, huzur ve refah ortamının sağlanmasına, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına bu sayede katkıda bulunabiliriz. ‘Nevruz’, bize daha yaratıcı, barışçıl ve birlik içinde yaşayan bir dünya için ilham olsun.

Nevruz bayramınız kutlu olsun!

*Bu metin  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367033/PDF/367033eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.