UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Su Günü Mesajı

22.3.2019

İçilebilir su kaynaklarına erişim – sağlık hizmetlerine erişim ile birlikte-  temel insan haklarındandır biridir ve toplumların gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Fakat dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri güvenilir bir şekilde içme suyu hizmeti alamamakta ve sadece beşte ikisi güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerine erişebilmektedir.

Bu nedenle bu yıl Dünya Su Günü’nün teması olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan  “kimseyi geride bırakma” anlayışı belirlenmiştir.

En zor durumda olanlara bile ulaşma isteği gittikçe önem kazanıyor çünkü: çevresel bozulmanın yoğunlaşması, iklim değişikliği, nüfus artışı ve hızlı kentleşme - diğer faktörlerin yanı sıra - su güvenliğinde ciddi zorluklar meydana getiriyor.

Bununla birlikte, su ve sanitasyon sağlanması, ekonomik kalkınmadan gıda ve enerji güvenliğine kadar pek çok alanda Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerine önemli katkılarda bulunabilir.

Suya erişimin geniş kapsamlı etkisi göz önüne alınarak, bu yıl UNESCO tarafından Birleşmiş Milletler Su Ailesi işbirliğinde yayımlanan Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişme Raporu, özellikle en yoksun olanlar için suya erişimin önündeki engellerin aşılması konusuna odaklanmaktadır.

Rapor, sosyo-ekonomik, toplumsal cinsiyete dayalı, kentsel ya da kırsal alandaki belirli zorluklar nedeniyle ya da diğer faktörler yüzünden zor durumda olan insanlara ulaşmak ve mevcut eşitsizliklerle mücadele etmek için uluslararası siyasi iradenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ihtiyacı, su temini ve sanitasyon sağlanması gibi temel hizmetlere erişimin büyük ölçüde sınırlı kaldığı Sahra altı Afrika ve Güney Asya gibi bazı bölgelerde daha belirgin şekilde görülmektedir.

Gün geçtikçe küreselleşen dünyada, suyla ilgili alınan kararların etkisi sınırların ötesine geçmekte ve yaşayan herkesi etkilemektedir, bu nedenle kapsamlı bir su yönetişimi politikası uygulanması desteklenmelidir.

UNESCO, Dünya Su Günü'nde, hükümetlerin herkes için içilebilir su ve sanitasyon sağlanması noktasında ayrımcılık yapılmaksızın, çabalarını destekleme taahhüdünü yinelemektedir.

Yardıma ihtiyacı olan kesimlere öncelik vererek daha güçlü, daha eşit, daha barışçıl toplumlar ve sürdürülebilir bir dünya inşa edebiliriz.

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367034/PDF/367034eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.