UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü - 2019 İlanı

29.3.2019

Amaç

 

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülünün amacı; ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunan, yazar, editör, öğretim görevlisi, radyo/televizyon program yönetmeni ya da film yapımcısı gibi seçkin kariyere sahip kişilerin çabalarını ödüllendirmektir. Bu kişilerin, toplum refahının gelişmesinde, ulusların kültürel mirasının zenginleştirilmesinde ve insanlığın sorunlarının çözümünde; bilim, teknoloji ve araştırmanın rolü hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ödül UNESCO ilkeleriyle uyumlu olup Kurumun bilim farkındalığını artırma ve popülerleştirme programıyla ilişkilidir.


Ödül

 

Ödül, Kalinga Vakfı, Orissa Eyalet Hükûmeti ve Hindistan Hükûmeti (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından karşılanmaktadır. Ödül, Budapeşte, Macaristan’da, Kasım 2019’da, Dünya Bilim Forumu esnasında gerçekleştirilecek resmi bir törende UNESCO Genel Direktörü tarafından takdim edilecektir. Ödül, 40,000 Amerikan Doları değerinde bir çek, bir sertifika ve UNESCO-Albert Einstein gümüş madalyasından oluşmaktadır. Ödülü kazanan kişiye ayrıca bir sertifika ve tek seferlik nakit 5,000 Amerikan Doları’ndan oluşan Hindistan Hükûmeti Kalinga Kürsüsü sunulacaktır.

 

Ödülü kazanan kişi Hindistan’a, bilim insanları ve bilim iletişimcileri ile etkileşimde bulunması için iki-dört hafta arası bir süreliğine (seyahat ve konaklama Hindistan Hükûmeti tarafından karşılanacaktır) davet edilecektir. Bu kişiye, Hindistan yaşamını ve kültürünü, araştırma ve eğitim kurumları ile Hindistan’ın endüstriyel ve ekonomik gelişimini inceleyebilmesi için uygun olanaklar sağlanacaktır. Aynı zamanda üniversiteleri ziyaret etmek ve Hindistan’ın bilimsel çevresiyle, özellikle Hint Bilim Kongresi Birliğindeki kişilerle toplantılara katılmak için davet edilecektir. Hindistan’da iken, ödül sahibinden İngilizce ders vermesi ve modern bilimin sosyal, kültürel ve eğitimsel etkilerinin yanı sıra bilim ve teknolojideki son gelişmeleri sunması istenecektir. Bu nedenle ödül sahibinin İngilizce diline hakim olması beklenmektedir.


Adayların Nitelikleri

 

Adaylar bilimin popülerleştirilmesine önemli katkı sağlamış olmalıdırlar ve aday ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunmasına yardımcı olacak seçkin bir kariyere sahip olmalıdır.

 

Adaylar, UNESCO Milli Komisyonlarıyla istişare eden Üye Devletlerin hükûmetleri ve UNESCO ile resmi ilişkisi olan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Genel Direktöre sunulacaktır. Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır. Her Üye Devlet ve sivil toplum kuruluşları tek bir aday belirleyebilir. Ödül kişisel olup iki ya da üç kişi tarafından oluşturulan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

 

Aşağıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası İngilizce veya Fransızca hazırlanır ve yazılı tavsiye mektubunu içermelidir:

  • Adayın özgeçmişi,
  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Bilimin popülerleştirilmesi üzerine yapılan yayınlar ve diğer destekleyici belgeleri de içeren, çalışma sonuçlarının özeti,
  • Adayın çalışmasının bilimin popülerleştirilmesine nasıl katkı sağladığına dair bir tanımlama.

 

Başvuru dosyası, tercihen e-posta yoluyla da iletilmelidir. Ayrıca posta yoluyla beş basılı kopya ve beş dijital kopya (USB, CD veya DVD) olarak iletilmelidir.


Jüri

 

Ödül sahibi, beş üyeden oluşan Jürinin değerlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda Genel Direktör tarafından seçilecektir. Alanda saygın bir üne sahip kişilerden oluşan Jüri, Genel Direktör tarafından coğrafi dağılım dengesi gözetilerek belirlenmektedir.


Son Başvuru Tarihi

 

Ödül için adaylıklar ve bütün belgeler 14 Haziran 2019 tarihine kadar UNESCO Kalinga Ödülü Sekretaryasına posta yoluyla ulaştırılmalıdır.

Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/